Αρχική

ΓΕΝΙΚΑ

Το γραφείο λειτουργεί από το 1998. Δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα της εκπόνησης τεχνικών μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου για λογαριασμό φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και στην πώληση και υποστήριξη (παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμβούλου και ανάπτυξης) εξειδικευμένου γεωτεχνικού λογισμικού της εταιρίας Keynetix Ltd.

Αντικείμενο εργασιών του γραφείου αποτελεί η εκπόνηση:

  • Γεωλογικών - Υδρογεωλογικών - Γεωφυσικών Μελετών
  • Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών
  • Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Στατικών Μελετών
  • Μελετών ελέγχου υφιστάμενων κατασκευών
  • Μελετών ενισχύσεων κατασκευών
  • Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων

Πραγματοποιούνται επίσης οι κάτωθι εργασίες:

  • Λήψη δοκιμίων για προσδιορισμό αντοχής σκυροδέματος
  • Μη καταστροφικός έλεγχος σκυροδέματος
  • Κλισιομετρήσεις

Το γραφείο συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών και διαθέτει μισθωμένα γεωτρύπανα για την εκτέλεση γεωτρήσεων και την λήψη δειγμάτων. Όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες του γραφείου μας έχουν υπέρ δεκαετή εμπειρία στον τομέα τους.

Equidas Consulting Engineers
Keynetix Software
GEODATA geoengineering company